Ek Gıdalara Geçmeye Hazır Olan Bebekte Belirtiler

Ek Gıdalara Geçmeye Hazır Olan Bebekte Belirtiler

Gerek anne sütüyle, gerek formül mama ile beslenen bebeklere altıncı ay civarı ek gıdalara geçiş önermekteyiz. Erken ek gıda başlanması çocuklarda alerji, kabızlık, huzursuzluk, akciğerine katı gıda kaçması gibi durumlara neden olabilir.

Ek gıdaların, anne sütüne ek bir  besin kaynağı olarak olduğu kadar, emme işlevinden bağımsız bir işlev olan yutmanın ve çiğnemenin gelişimi için de  önemlidir. Sadece  anne sütü ya da formula ile beslenen bir bebeğin yutma ve çiğneme fonksiyonlarının öğrenilmesi katı gıdaların başlanması ile mümkün olur.

Katı gıdaları yutma fonksiyonu 4 -6 . aylarda öğrenilirken, çiğneme fonksiyonu ise 8 -12 aylık dönemlerde öğrenilebilmektedir.

Ek gıdalara geçişte çocukların da bize zamanlamayı belirleyecek gelişim basamaklarını bilmek önemlidir.

Güvenli bir biçimde katı gıdalara geçebilmek için bebekte aşağıdaki gelişim belirtilerinin olması gerekmektedir.

  • Destekle oturabilmeli
  • Yeterli baş ve boyun kontrolü sağlamalı
  • Diliyle itme refleksinin bitmiş olması
  • Besinlere ilgisini gösterebilmesi, sizin yediklerinize karşı ilginin gelişmeye başlaması
  • Doğum ağırlığının yaklaşık iki katına gelmiş olması

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *