Çocuk Gelişimi

15 Aylık Bebek Gelişimi

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

15 aylık bir çocuk, fiziksel, bilişsel ve sosyal açıdan hızla gelişen bir dönemdedir. Bu dönemde çocukların hareketliliği artar ve yürüme becerileri gelişir. Dil becerilerinde de büyük ilerlemeler görülebilir ve çocuklar yeni kelime ve kavramlar öğrenmeye devam ederler. Bilişsel açıdan, 15 aylık çocuklar neden-sonuç ilişkilerini daha iyi anlayabilir ve daha karmaşık problem çözme becerileri geliştirirler. Sosyal açıdan, çocuklar arkadaşlarına daha fazla ilgi gösterir ve onlarla etkileşim kurmak için çaba gösterirler.

on beş aylık çocuk gelişimi

Birçok araştırma, çocukların bu yaşta gösterdiği gelişmelerin önemini vurgulamaktadır. Örneğin, bir çalışma, 15 aylık çocukların dil gelişimiyle ilgili olarak, düzenli olarak konuşulan bir dilin varlığının, dil gelişiminde önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştur (Bornstein, Tamis-Lemonda, & Haynes, 1999). Bu çalışma ayrıca, çocukların dil becerilerindeki gelişimin, ailelerinin konuştuğu dilin kompleksitesiyle de ilişkili olduğunu göstermektedir

Başka bir çalışma, çocukların hareketliliği ve motor becerileri ile ilgili olarak, yürüme becerilerini teşvik eden oyuncakların ve aktivitelerin, çocukların hareketliliğini artırdığını ve motor becerilerini geliştirdiğini göstermiştir (Adolph, 2008).

15 aylık çocuklar için sağlıklı beslenmenin de önemi büyüktür. Çocuklar bu yaşta pek çok farklı besin öğesine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, bir çalışma, çinko eksikliğinin, 15-24 aylık çocuklarda büyüme geriliği riskini artırdığını ortaya koymuştur (Lönnerdal, 2000). Bu nedenle, çocukların yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmeleri, sağlıklı bir büyüme ve gelişme için önemlidir.

on beş aylık bebek

Hayır İle Başa Çıkmak

15 aylık bebeklerde, “hayır” kelimesinin anlaşılması ve kullanılması gibi yeni özellikler ortaya çıkmaya başlar. Bu dönemde çocuklar, kendi isteklerini belirtmek ve sınırlarını keşfetmek için “hayır” kelimesini kullanabilirler. Bu durum, çocukların bağımsızlık kazanma sürecinin bir parçasıdır ve normal bir gelişim aşamasıdır.

Ayrıca, 15 aylık bebeklerde diğer yeni özellikler de gözlemlenebilir. Örneğin, çocuklar bu dönemde etraflarındaki nesneleri daha iyi anlamaya başlarlar ve nesnelerin nasıl kullanılacağını keşfetmeye çalışırlar. Bu dönemde, el becerileri de hızla gelişir ve çocuklar, nesneleri birbirinden ayırmak, bir araya getirmek ve sınıflandırmak gibi beceriler kazanırlar.

15 aylık bebeklerde ayrıca duygusal gelişimde de değişimler gözlemlenebilir. Örneğin, bu dönemde çocuklar, ebeveynleri veya bakıcılarından ayrılmaya karşı bir tepki gösterebilirler. Ayrıca, başkalarının duygularını anlama ve empati kurma becerileri de bu dönemde gelişmeye başlar.

Bu dönemdeki bebeklerin gelişim özellikleri hakkında yapılan araştırmalar, çocukların bu yaşta gösterdikleri özelliklerin normal ve sağlıklı bir gelişim sürecinin bir parçası olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarının gelişimini desteklemek için onlara rehberlik etmeleri ve olumlu davranışları ödüllendirmeleri önemlidir.

Kaynaklar:

Bornstein, M. H., Tamis-Lemonda, C. S., & Haynes, O. M. (1999). First words in the second year: linguistic, social, and cognitive determinants of early lexical acquisition. Journal of Child Language, 26(3), 521-546.

Adolph, K. E. (2008). Learning to move. Current Directions in Psychological

Wachs, T. D., & Gruen, G. E. (2015). Early Childhood Development and Later Outcome: Evidence From Bioecological Theory and Research. In Handbook of Life Course Health Development (pp. 259-276). Springer, Cham.

Fotoğraf: William Fortunato

Fotoğraf: Emma Bauso:

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00