Sağlık

Bebek Görmesi Ne Zaman

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Doğumdan 24 Aylık Döneme Kadar Bebek Görmesi

bebek görme
Doğum Sonrası

Bebek Vizyonu Gelişimine Yardım Yolları, Vizyon Gelişiminde Adımlar, Göz ve Görme Sorunları Belirtileri, Ebeveynler Görsel Gelişimde Yardımcı Olabilecekler,
İlk Göz Muayenesi

Bebekler, yürümeyi ve konuşmayı öğrendikleri gibi, belli bir süre sonra da görmeyi öğrenirler. Hayatta ihtiyaç duydukları tüm görsel yeteneklerle doğmazlar. Gözlerininin doğru odaklanma, doğru hareket etme ve bunları koordineli kullanma yeteneği öğrenilmelidir. Ayrıca, etraflarındaki dünyayı anlamak ve onunla etkileşime girmek için gözlerin beynine gönderdikleri görsel bilgiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekir.

Bebeklik Dönemi Görme

Doğumdan itibaren bebekler dünyadaki harikaları gözleriyle keşfetmeye başlarlar. Elleriyle ulaşmayı ve yakalamayı ya da oturmayı öğrenmeden önce bile gözleri, dış dünya ile olan etkileşimi gelişimi için önemli bilgiler sağlıyor. Sağlıklı gözler ve iyi görüş, bebeklerin ve çocukların nasıl görmeyi öğrendiklerinde kritik bir rol oynar. Göz ve görme problemleri gelişimsel gecikmelere neden olabilir. Büyümek ve öğrenmek için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatını elde etmelerini sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir. Ebeveynler, çocuklarının gözlerinin ve görmesinin doğru şekilde gelişebilmesini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Herhangi bir ebeveynin atması gereken adımlar:

Göz ve görme problemleri belirtilerine dikkat etmelisiniz.
Yaklaşık 6 aylıkken, ilk kapsamlı vizyon değerlendirmesiyle başlayarak göz muayenesi başlanmalıdır.

Yaşa uygun etkinliklere katılarak çocuklarının vizyonunu geliştirmelerine yardımcı olmalısınız.

Bebek Görmesi Gelişiminde Adımlar

Doğumda bebekler daha büyük çocuklar veya yetişkinler kadar göremez. Gözleri ve görsel sistemi tam olarak gelişmemiştir. Bebeklerde göz kaslarının gelişimi ile yaşamın ilk birkaç ayında kayda değer iyileşme meydana gelir.

Aşağıdaki vizyon ve çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gereken bazı kilometre taşlarıdır. Her çocuğun aynı olmadığını ve bazılarının farklı yaşlarda belirli aşamalara gelebileceğini hatırlamak önemlidir.

4 Ay

Doğumda, bebeklerin vizyonu her türlü görsel stimülasyonla doludur. Kontrastı yüksek kontrastlı bir hedefe dikkatlice baksalar da, bebekler iki hedef arasındaki farkı kolayca söyleyebilme veya gözlerini iki görüntü arasında hareket ettirme yeteneğini henüz geliştirmemiştir. Birincil odakları, yüzlerinden 25- 30 cm olan mesafelerdeki nesnelerdir. Yaşamın ilk aylarında gözler birlikte çalışmaya başlar ve vizyon hızla düzelir. Gözleri ile hareket eden nesneleri takip etmeye ve onlara ulaşmaya başladığında, göz-el koordinasyonu gelişmeye başlar.

Sekiz haftaya kadar, bebekler gözlerini bir ebeveynin veya yanlarındaki başka bir kişinin yüzüne daha kolay odaklanmaya başlar. Yaşamın ilk iki ayı boyunca, bir bebeğin gözleri iyi koordine olmayabilir ve hafif şaşı gibi görünebilir. Bu genellikle normaldir. Bununla birlikte, bir gözün ara sıra kayması durumunda, daha erken bir değerlendirme yapılması doğru olacaktır. Üç aylık bebekler hareketli cisimleri gözleri ile takip etmeye başlamalılar.

Beş İla Sekiz Ay

Bu aylarda göz hareketlerinin kontrolü ve göz-vücut koordinasyonu becerileri gelişmeye devam ediyor.Nesnelerin diğer nesnelerden daha yakın veya daha uzakta olup olmadıklarını yargılama hissi olan derinlik algısı doğumda mevcut değildir. Beşinci aya kadar gözleri dünyanın üç boyutlu bir görünümünü oluşturmak ve birlikte derinlemesine görmeye başlamak için birlikte çalışabilecekleri kadar koordineli değildir. Bebeğin renk görme yetisi bir yetişkinin ki kadar hassas olmasa da, genellikle beş aylıkken iyi renk gördüklerine inanılır. Çoğu bebek yaklaşık 8 aylıkken sürünmeye başlar ve bu da el-ayak-vücut koordinasyonunu daha da geliştirir.

Dokuz ila on iki ay

Yaklaşık 9 aylıkken bebekler kendileri ayakta durmaya başlarlar. 10 aylıkken başparmağı ve işaret parmağı olan nesneleri kavrayabilmelidir. On iki aylıkken, bebeklerin çoğu yürümeye çalışır. Ebeveynler, çocuğun daha iyi el-göz koordinasyonu geliştirmesine yardımcı olmak için erken yürümek yerine gezinmeyi teşvik etmelidir. Artık mesafeleri oldukça iyi algılayabilir ve bir şeyleri hassas şekilde fırlatabilir.

Bir ila iki yaşında

İki yaşına geldiğinde, çocuğun el-göz koordinasyonu ve derinlik algısı iyi geliştirilmelidir.Bu yaştaki çocuklar çevrelerini keşfetmeye, bakmaya ve dinlemeye çok meraklıdır. Kitaptaki tanıdık nesneleri ve resimleri tanırlar ve kalemle karalama yapabilirler.

 

Bebeğinizin görme sorunu yaşayabileceğini gösteren işaretlerle ilgili bilgi almak için buradaki ya da buradaki sayfalara göz atabilirsiniz.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00