Çocuk Gelişimi

Beyin Gelişiminde Erken Dönem Deneyimleri

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Beyin Gelişimini Erken Dönem Deneyimleri Nasıl Etkiliyor ?

O sağlıklı ve güzel bir yenidoğan .Onun anne ve babasının akıllarında sürekli sorular var. O büyürken nelerden hoşlanacak , sevecek , okulda başarılı olabilecek mi ? Başka çocuklarla birlikte iken mutlu olacak mı ?

Biliminsanları bu soruların cevaplarının büyük kısmının onun beyin gelişiminin erken dönemlerinde olduğuna inanmaktalar. Erken dönem denilen zaman aralığı doğumdan sonraki 3 yıllık dönemi kapsamakta. Erken dönemdeki beyin gelişimini etkileyen en önemli unsurlar yeterli beslenme , duygusal , entellektüel ve uygun çocuk sağlığı desteği, geniş bir aile ortamı ve çocukluk döneminin geçtiği çevresel ortama bağlıdır.

Son dönem yapılan çalışmalar beyin araştırmalarını beynin doğumda en az gelişmiş organ olduğu ve doğum sonrası büyüme ve gelişmesini devam ettirdiğini gösteriyor.

Bununla birlikte , önceden beyin gelişiminin genetik ile belirlendiği görüşüne karşın , biliminsanları beyin gelişiminin çocuğun deneyimleri ile yüksek bağlantısı olduğunu düşünmekteler. Son çalışmalar , beyin için gerekli yağ, protein ve vitaminler kadar ; başkaları ile ilişkiler ve çeşitli farkli deneyimlerin yaşamanın beynin farklı özelliklerinin gelişiminde çok önemli katkısı olduğunu göstermekte.

Beynin değişim ya da gelişim kapasitesi ya da onun plastisitesi denilen durumu , beynin iç ve çevresel etkenlere göre değişim gösterebilme kabiliyeti çok yüksektir. Eğer çocuğunuz bilgisayar kullanımının nasıl olduğu öğretilirse onu öğrenecek , ona ailesi nasıl avlanılır derse onu öğrenecek. Ya da O büyüdükçe dil öğrenmeye , problem çözmeye , diğer insanlarala birlikte olmaya başlayacak , kazanmış olduğu bu deneyimler bebeklik ve çocukluk dönemindeki onun deneyimleri olacak . Burada bireyin genetik farklılıklarının onun gelişimine etkisi yok denmiyor , denemez.

Sonuç olarak iyi ve çeşitli bebeklik deneyimleri beynin gelişimine neden olacaktır. İhmal ve istismar edilen çocuklar genetik mükemmel bir altyapı olsa bile , zeka geriliği ve duygusal zorluklar yaşayan bireyler olabildikleri bilinmektedir. Bu durum beyin gelişiminde deneyimlerin ve çevrenin etkisini gözler önüne seriyor.

Daha Fazla Benzer İçerik:

Bebeklerde Dil Gelişimi Ve Dil Gelişimi Gecikmeleri

Çocuklar Çizgi Film İle Ne Zaman Tanışmalı

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00