in

Çocuklara Endoskopi Nasıl Yapılıyor- Dr. Nihan Kırbaş

cocuklarasaglik.com yazarları
Uz.Dr. Nihan Kırbaş ( Gastroenterolog)

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nihan Kırbaş, çocuklarda endoskopi işleminin önemini ve nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirme yapıyor.

 

Yazan Uz . Dr. Nihan Kırbaş

Eğitim
Yüksek Lisans – Tıp Fakültesi – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpda Uzmanlık – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Yan Dal Uzmanlık – Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim
Dr. Arş. Gör. – Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi – 2001/2006
Uzman Dr. – Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi – 2006/2009
Yan Dal Araş. Gör. – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Beslenme – 2009/2014
Uzman Dr. – Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi – 2014/2018

Tıpda Uzmanlık Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
Febril Nötropenili Hastaların Değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Doç Dr. Tülin Revide Saylı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Ankara Tabipler Odası
Pediatrik Gastroenteroloji Derneği
Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı
Gastroözofageal Reflü Hastalığı Düşünülen Çocuklarda Özofagusun Endoskopik Bulguları ile Histopatolojik Sonuçları Arasındaki İlişkinin Retrospektif Analizi

Tez Danışmanı: Prof Dr. Aydan Kansu

Persentil Hesaplama

Persentil Hesaplama

Anket Yaz Tatili Ve Çocuk Sağlığı