Çocuk Gelişimi

Çocuklarda Kekemelik

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Çocuklarda kekemelik oldukça sık görülen bir dil gelişimi problemidir. Konuşma şekline dikkat etmeksizin kolayca iletişim kurmak insanların çoğu için otomatik bir eylemdir. Kekemelik, hafif ya da ağır olarak karşımıza çıkabilir. İletişimdeki bu güçlük, sosyal , duygusal ve fiziksel olarak çocukların üzerlerinde derin bir etki yapabilir. Bu rahatsızlık kekemelikte belirleyici bir rol oynar.  Bazı durumlarda kekemelikten kurtulmak kısa zamanda gerçekleşebilir. Konuşmaya başlama sürecinin başlarında ortaya çıkan geçici kekemelik bazen ömür boyu devam edebilecek soruna neden olabilir.  

Geçici kekemelik nasıl anlaşılır?

Geçici kekemelik genelde konuşmaya başlangıç yaşlarında ortaya çıkan zararsız kendiliğinden kaybolan kekemelik türüdür. Arada sırada kekemelik de denilir.

İki ile 5 yaş arasında hem motor gelişim hem de lisan gelişimi olduğu için konuşmayı öğrenme sürecinde sık sık aksama dönemleri olabiliyor. Bu dönemde iletilmek istenen mesajın iletilemediği durumlara tutuk konuşma adı verilir. Bu şekilde geçici olup, anne baba desteğiyle çözümlenebilen kekemeliklere geçici kekemelik denilir.

Çocuklarda Kekemeliğe Neden Olan Durumlar

Neden bazı çocuklar kekeme olurlarken bazıları kekeme olmazlar sorusunun cevabı kesin değildir. Kekemeliği tetikleyen bazı faktörlerin olduğu düşünülmektedir, ancak bu faktörlerin olduğu tüm çocuklarda kekemelik olmaması bu durumun sadece dış etkenler ile açıklanamayacağını göstermektedir.

Kekemelik gelişen çocukların akranlar ile yapılan karşılaştırmalarda fiziksel gelişme veya kişilik özelliklerinde akranlarından farklılık gösterilememiştir.

Anne babası kekeme olan bir çok çocuğun kekeme olmaması da genetiğin bu durumda ciddi bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Kekemeliğin Başlama Nedenleri -Kekemelik Neden Olur

Kekemelik en çok duygusal stres dönemlerinde başladığı bilinmektedir.

  • anne ya  da babadan ayrılma
  • yeni bir yere taşınma
  • yeni okula başlama
  • ailede ölüm
  • ailede ciddi hastalık
  • çocuğun ya da kardeşinin hastaneye yatırılması başka bir durumdur.

Kekemelik Nasıl Geçer

Çocuklarda Kekemelik Tedavisine Hangi Durumlarda Karar Verilmelidir?

Küçük çocukların lisan  gelişimlerinin devam etmesi ve geçici kekemelik durumunda olması nedeni ile hangi durumların profesyonel destek ile çözülmesi hangi durumların zaman bırakılması ile ilgili sorular hep akıldadır. Kekemelik ile ilgili hangi doktora gidilmeli sorusunun yanıtı, öncelikle bir çocuk hastalıkları uzmanının görmesi ve onun uygun görmesi durumunda çocuk psikoloğu ve gerekirse çocuk psikiyatri kliniğine gitmesi uygun olacaktır. Çocuklarda özellikle aşağıdaki durumlar var ise bu konu ile ayrıntılı profesyonel destek alınmalı,dil ve konuşma terapisi uygulanmalıdır.

  • Çocuk kendi konuşması ile ilgili kaygı duyuyor, konuşma isteğini azaltıyorsa
  • Bir engellenmişlik duygusu hissediyorsa
  • Anne ve baba çocuklarının konuşmasının ileride devam edebileceği kaygısı var ise

Ayrıntılı değerlendirme yapılması uygun olmaktadır.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00