Çocuk Gelişimi

Çocuklarda Utangaçlık

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Her ne kadar tüm çocuklar genellikle utangaç olsalar da, bazı ebeveynler çocuklarının sosyalleşmesi konusunda daha hassastırlar. Bazı çocuklar zorlu hayat deneyimleri nedeniyle utangaçtırlar ancak diğerleri utangaç doğar.

Bazı çocukların ise yaşı ilerledikçe sosyalleşmek ve iletişim kurmak onlar için korkutucu hale gelebilir. Diğer çocuklarla iletişime geçtiklerinde kendilerini rahatsız hissederler. Özellikle de ilk adımı atmaktan çekinir yeni arkadaşlıklar kurmaktansa geride kalmayı tercih ederler. Nadir de olsa bu çocuklardan bazıları duygusal anlamda stres altındadır. Bazı çocuklar ise doğuştan çekingendirler ve yeni durumlara alışmakta zorluk çekebilirler.  

Şiddetli Utangaçlık  

Bazı durumlarda utangaçlık şiddetli bir boyuta ulaşır. Çok utangaç çocuklar sınıflarına ve oyun alanlarına adapte olmakta zorluk çekerler. Yeni durumlar ortaya çıktıkça çocuğun da adapte olma problemi artabilir. Utangaçlık çocuğun sosyal ortamlardan kaçmasına ve yetişkinlerle de iletişime geçememesine neden olur. Eğer çocuğunuzun utangaçlığı problemli hale geldiyse durumun nedeni endişe, öfke gibi duygusal nedenler olabilir bu konuda pediatri uzmanınızla iletişime geçmenizde yarar olacaktır.

Adapte Olma Zamanı

Çoğu utangaç çocuk adapte olma sürecini atlattıktan sonra sosyal iletişim konusunda problemleri atlatırlar. İletişim kurmakta zorluk yaşayan çocuklar azim ve dikkat ile bu süreci atlatıp normal hayatlarına dönebilirler. Çoğu utangaç çocuk sonunda utangaçlıklarını atlatır. Her ne kadar içlerinde utangaç hissetseler de bunu sosyal ortamlarda belli etmemeyi öğrenirler.

Ebeveynlerin bu konuda dikkatli olması ve çocukların iletişim becerilerinin gelişmesi için onlara yardımcı olması gerekir.  

Görsel: Pixabay

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00