Çocuk Gelişimi

En Mutlu Çocukların Yaşadığı 10 Ülke

Sudaay Tat CS İçerik Editörü

No Comments

Mutlu çocuklar dünyada en çok hangi ülkede? Bir ulus için en önemli şey sadece ülkelerinin güvenliğini sağlamak değil. Aynı zamanda ülkelerinin çocuklarının refahını sağlamaktır.
Çocuklar dünya toplam nüfusunun yüzde 27’sini oluşturur. Ve en savunmasız olanlar onlardır aslında. Bu yüzden bir aile kurduğunuz zaman çocuklarınızın bakımını sağlamak aslında en önemli unsurlardan biridir.
Ama ülkeler ve ülkelerin çocukları da değişir.Örneğin kaynakların çok olduğu bir ülkede çocukların öğrenmesi, büyümesi için zenginlik vardır. Ama gelişmemiş ve durumu kötü olan bir ülkede ise o çocuklar yeterli değer ve eğitimi göremez.

UNICEF Araştırma Ofisi tarafından yürütülen bir araştırma, 29 gelişmiş ülke arasından hangisinin çocuk refahı için en üst sırada yer aldığını belirledi. Bu çalışma çocukların refahını belirlemek için kullanılan 5 maddeyi kapsamaktadır; sağlık,güvenlik,eğitim,çocuklarda aşırı kilolu olma (zorbalık durumları) ve bir ailenin birey sayısı ile çocuğun ikamet yerindeki hava kirliliği seviyelerine dikkat çeken konut ve çevre. Bu çalışma, dünyanın dört bir yanındaki çocukların yaşamlarına dair güçlü bir fikir vermektedir. Ancak, güvenilmez verilerden dolayı, bir dizi ülke çalışma dışı bırakılmıştır. Dışlanan bazı ülkeler; Avustralya, Bulgaristan, Şili, Kıbrıs, İsrail, Japonya, Malta, Meksika, Yeni Zelanda, Kore Cumhuriyeti ve Türkiye’dir. ABD gibi en varlıklı ülkelerden bazıları, incelenen 29 ülkenin en alt sıralarında yer alırken (26. sıra), rakamlar Portekiz gibi fakir bir ülkenin 15. sıra da yer aldığını göstererek aslında durumun milli gelir ile çok ilgisi olmadığını kanıtlamaktadır.

İtalya ve İspanya gibi ekonomik olarak mücadele eden gelişmiş ülkelerdeki çocuk yoksulluk oranını nispeten varlıklı ABD’yle kıyaslarken, herkesin yüzde 20’den daha yüksek bir yoksulluk oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum, bir ülkenin ekonomik refah seviyesinin ekonomik eşitliği ve iyi bir dengeyi sağlamadığını gösteriyor. Ve şimdi göreceğiniz aşağıdaki listede UNICEF’in araştırmasına göre en iyi 10 ülke listelenmektedir.

10-) İRLANDA

UNICEF’in araştırmasında, İrlanda tüm kategorileri göz önünde bulundurarak genel refahı ortalama olarak 11,6 olarak belirlemiştir. İrlanda, çocukların maddi refahı için 17. sırada, genel sağlık ve güvenlik için 15. sırada yer aldı.İrlanda’da kişi başına düşen milli gelir 41,300 dolar ve çocuk yoksulluğu oranı yüzde 10’un altında.

9-) BELÇİKA

Belçika’nın genel refahı için ortalama 11,2 olarak belirlendi. Ülke, maddi refah ve sağlık ve güvenlik için çalışılan 29 ülkeden 13.sırada yer aldı. Belçika’nın çocuk yoksulluğu oranı yüzde 20’nin biraz üzerindedir.

8 -) İSVİÇRE

İsviçre genel refah için 9.6 ortalamaya sahip olarak belirlendi. Ülke, çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik 11. sırada yer alıyor çocukların maddi refahı için ise 9. sırada yer alıyor. Ve ayrıca çocuk yoksulluğu oranı yüzde 10’un altında.

7-) LÜKSEMBURG

Lüksemburg ise 9,2 bir ortalamaya sahip. Çocuklarının maddi refahı için 6. sırada, sağlık ve güvenlik için 4. sırada, çocukların eğitime katılımı ve başarısı için ise düşük bir sıra olan  22. sırada yer alır.

6-) ALMANYA

Almanya, ülkede çocukların genel refahı için 9.0 bir ortalamaya sahip. Çocukların maddi refahı için 11. sırada, sağlık ve güvenlik için 12. sırada ve Alman çocukların eğitim başarısı için 3. sırada yer alıyor. Aynı zamanda ülkenin yüzde 10 altında bir çocuk yoksulluğu oranı var.

5-) İSVEÇ

Çocukların genel refahı ortalaması 6,2 olan İsveç, çocukların maddi refahı için 5. sırada yer aldı. Çocuk sağlığı ve güvenliğinin kalitesi, akademik başarı için 11. sırada, çocuk davranışları ve riskleri için 5. sırada, konut ve çevre kalitesi için 8. sırada yer aldı. İsveç’in yüzde 10’dan küçük bir çocuk yoksulluğu oranı var ayrıca.

4-) FİNLANDİYA

Finlandiya ise ortalama 5.4 puana sahip. Ülke, çocukların maddi refahı için 2. sırada, sağlık ve güvenlik seviyesi için 3. sırada yer aldı. Çocukların eğitim başarısı ve katılımı için ise 4. sıradaydı, . Ülke 5’in altında bir çocuk yoksulluğu oranına sahip.

3-) İZLANDA

İzlanda ise 5.0 bir ortalamaya sahi ve aynı zamanda ölçülen her kategoride ilk 10’da yer aldı.Ayrıca çocuk yoksulluğu oranı yüzde 10’un altında.

2-) NORVEÇ

Norveç, 29 ülke karşılaştırmasında 2. sırada yer almakta ve 4.6 derecesinde bir ortalamaya sahip. Ülke çocukların maddi refahı için 3. sırada, sağlık ve güvenlik kalitesi için 7. sırada yer aldı.Ayrıca çocuk yoksulluğu oranı yüzde 10’un altında.


1-) HOLLANDA

Ortalama 2,4 derecesi ile Hollanda, toplam çocuk refahı için araştırılan 29 ülkeden bir numaradır. 5 farklı kategori içinde ilk 5’de yer alan tek ülke. Ülke sağlık ve güvenlik için 5. sırada yer alıyor. Ülke akademik başarı ve katılım seviyelerinde ilk sıralarda yer alıyor ve ayrıca  konut ve çevrede ise 4. sırada yer alıyor.Maddi refah için ise 1. sırada bulunuyor. Hollanda’da kişi başına düşen milli gelir $41,400 ve çocuk yoksulluğu oranı yüzde 5’in biraz üzerinde yani bu durumda Finlandiya ikinci.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00