Video

İştahsız Bebekler ve İştahlı Bebekler ?

Video Editörü

No Comments

İştahsız bebekler ve İştah sorunlarına yaklaşım konusunda Uz. Dr. Gülben Efes ile konuştuk.

Videoda Neler Konuşuldu?

Bazı aileler bebeklerinin iştahsızlığından, bazıları ise çok yemelerinden ve aşırı iştahlarından şikayetçi oluyorlar. Bunun bir sebebi var mı? 

Tabi, birincisi, dediğim gibi ailelerin en baştan çocuklarını beslerlerken takındıkları tutumlar bunda etkili. Bunun yanında bir de hala tam olarak belirleyemediğimiz kalıtsal yatkınlıklar var. Yani çocuğunda iştah problemi olan bir ailenin genetik öyküsüne baktığımız zaman genelde “Annem de benim bebekken çok az yediğimi söylerdi.” gibi şeyler duyuyoruz. İştahı tetikleyen nedenler genetik altyapıda yatabiliyor. Yeme şekillerine göre bakıldığı zaman ise çocukların yüzdelerine kadar belirlenmiş şekilde gruplara ayrıldığını görüyoruz. Şanslıyız ki öğrenenler grubu neredeyse %40’la çoğunluğu oluşturuyor. Bu çocuklara eğer baskı yapılmazsa tek lokmayla başlayıp sevdikleri takdirde bir tabağı bitirdiklerini görüyoruz, yeme konusunda istekli oluyorlar.

İştahlı Bebek

Çocukların %20’si ise tabak temizleyenler grubuna giriyorlar. Bu grup önlerine ne konulursa yiyor, bizim iştahlı diye tabir ettiğimiz grup olduklarından çok reddettikleri bir besin yok. Her şeyi denemeye çok istekliler. Bu grupta dikkat edilmezse obezite görülebilir, başka da sorun yaşanmaz. Üçüncü grubumuz da yemeyenler grubu, bu bizi en çok zorlayan grup. Çocukların %15’i buraya dahil. Bu çocuklar beş altı kere denedikleri bir yemeği bile çok zor kabul ediyorlar, aşırı seçiciler. Üstelik zorlama yapıldığında da tamamen ters tepki veriyorlar, o besinden tamamen uzaklaşıyorlar. Kusma eğilimleri oluyor ve kusarlarsa bir daha o besini yemeyebiliyorlar. O yüzden önceden bahsettiğimiz besleme tutumları çok önemli, ailenin hassas ve sorumlu olması gerekiyor. Baskı yapmadan çocuğa gösterip doğal model olmak lazım. Dördüncü grupsa değişken iştah özellikleri gösteriyor hafta içinde ama bu biz pediyatristler için çok sıkıntı değil. Biz yetişkinler bile günde üç öğünü düzenli yiyemezken çocuklardan da böyle bir beklentimiz olmuyor. Genel hafta bütününde çoğunlukla yeterli beslenmişse bir gün çok, ertesi gün az yemesi sorun teşkil etmiyor.

Hakkında

Video Editörü

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00