Çocuk Gelişimi

Kawasaki Hastalığı Nedir ?

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Kawasaki hastalığı küçük çocuklarda edinilmiş kalp hastalığının önde gelen nedenidir. Bu durum kan damarlarında görülen enflamasyona bağlı gelişir. Belirtiler çok şiddetli olabilir. Çocuklar birkaç gün yüksek ateş, yüzde kızarıklık, şişmiş boyun bezleri, şişmiş eller ve ayaklar ve kırmızı gözler, dudaklar ve dil görülebilir. Kırmızı çilek dili denilen durum olabilir. Kawasaki Hastalığı kalp kasını veya kalp kapakçıklarını etkileyebilir. Erken teşhis edilir ve tedavi edilirse, çocuklar uzun vadeli kalp sorunlarına sahip olma olasılığı azalır.

Kawasaki Hastalığı İçin Hızlı Bilgiler

 • Kawasaki hastalığı vakalarının % 80 ila% 90’ı 5 yaş altı ve 6 aydan büyük çocuklarda görülür.
 • Kawasaki hastalığı bulaşıcı değildir.
 • Çocuk bakım merkezlerinde aile üyeleri veya çocuklar arasında yayılmaz.
 • Kawasaki hastalığının nedeni bilinmemektedir, ancak vücudun bağışıklık sisteminin tepkimesi olduğu düşünülmektedir.
 • Başlıca 1- 2 yaş çocuklarda görülür.
 • Araştırmacılar etkenin bir bakteri veya virüs olduğundan şüphelenseler de henüz kesin bir organizma saptanamamıştır.

Kawasaki Hastalığı Belirtileri:

 • Kawasaki Hastalığı, diğer belirti ve semptomlarla birlikte en az beş gün boyunca yüksek ateşle (38,8 C ve üzeri) başlar. Çocuklarda ateşe yaklaşım  için yazıyı okuyabilirsiniz.
 • Vücudun her yerinde döküntü görülür ancak daha çok bez bölgesinde görülür.
 • Kırmızı, kanlı gözler gözde irin ve ya çapaklanma olmadan görülür.
 • Boynun bir tarafında şişik bez (lenf bezi).
 • Ellerin ve ayakların avuçlarında kızarıklıklar görülür, bir miktar şişmiş eller ve ayaklar vardır.
 • Çok kırmızı, şiş ve çatlamış dudaklar; pürüzlü, kırmızı lekeler ile çilek gibi bir dil.
 • Önemli derecede sinirlilik ve huzursuzluk.
 • Parmak ve ayak parmaklarının derisi soyulabilir. (Deride soyulmalar ateşin başlamasından genellikle 2 ila 3 hafta sonra).
 • kawasaki hastalığı geçirenler

Tüm belirtilerin hepsi aynı anda bulunmayabilir. Bazı çok küçük bebeklerde, bunlardan sadece birkaçı gelişir. Kusma, ishal, karın ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı veya ağrı veya eklemlerin şişmesi gibi diğer spesifik olmayan semptomlar da mevcut olabilir.

kawasaki hastalığı kırmızı çilek dili

KAWASAKİ HASTALIĞININ SEYRİ

Kawasaki hastalığında 5 gün ve daha fazla süren ateş düşürücü ve antibiyotiklere yanıt vermeyen ateş vardır . Ateş 40 – 41 dereceyi bulabilir. Ateşi takiben bir süre sonra vücudunda döküntüler ortaya çıkar .

Diğer belirtiler arasında boyun lenf bezlerinin şişmesi , dudakların kuruması ve çatlaması , dilinin ve boğazının kızarmasıdır . Bir kaç gün sonra çocuğun ayakları ve ayak tabanları kızarır , şişer ve ağrılıdır. Bir kaç hafta içinde bu bölgelerdeki deri soyulmaya başlar.

Tedavi edilmezse hastalık 2 haftada kendiliğinden iyileşebilir. Ancak bu safha aldatıcıdır. Çünkü bu noktada hastalık kalbe kan akımını sağlayan damarları etkilemeye başlayabilir. Çocuğun kalp atımı hızlanabilir ya da düzensizleşebilir. Koroner arterlerdeki enflamasyon sonucu damarlarda anevrizma ( baloncuk ) oluşabilir.

Kawasaki Hastalığı Tedavisi:

Kawasaki Hastalığı tanısı alan çocuklar hastaneye yatırılır. Kawasaki Hastalığını hastanede tedavi etmek için kullanılan ilaçlara gammaglobulin (IVIG) denir. IVIG, 8 ila 12 saatin üzerinde bir yolla damar yoluyla verilir.

Çocuklarda kalp problemleri riskini azaltmak için aspirin de verilebilir. Ateşin takibi ve diğer semptomların iyileştiğini görmek için IVIG dozunu tamamladıktan sonra çocuklar en az 24 saat hastanede kalırlar.

Çocuk tek doz IVIG dozuna iyi cevap vermezse, ateş tekrar ederse veya ilk ekokardiyogramda anormal bulgular varsa ek tedaviler gerekli olabilir. Başka bir IVIG dozu veya steroid, infliksimab veya etanersept gibi enflamasyonla mücadele eden başka ilaçlar da önerilebilir. Bu durumda romatoloji, enfeksiyon hastalıkları veya kardiyoloji yan dal uzmanlarına danışılabilir.

Kawasaki hastalığının erken tanı ve tedavisi en iyi şekilde sonuç verecektir. Çocuk hastaneye yatırılarak damardan İVİG ya da gamaglobulin denilen bir kan ürünü verilecektir. Tedavi sonrası çocuğun şikayetleri 2- 3 gün içince düzelecektir.

Tedavi edilmezse gelişebilecek komplikasyonlar:

Anevrizma, damarların balon gibi şişmesi. Kawasaki hastalığı tedavi edilmeden bırakılırsa, kan damarlarının iltihabı ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu özellikle tehlikeli olur, çünkü kalbi besleyen damarlar olan koroner arterleri etkileyebilir.
Neyse ki, hastalığın ilk 10 günü içinde tedavi, anevrizmaların gelişme riskini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle, hastalığın 10. gününe kadar tanı konulması son derece önemlidir. Tedavi mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır

Kawasaki Hastalığı Takibi:

Kawasaki hastalığı olan çocukları iyileştirmek için yakından izlemek ve koroner anevrizmaların gelişip gelişmediğini kontrol etmek çok önemlidir. Anevrizmalar genellikle hastalığın başlangıcından itibaren ilk birkaç haftasından sonra oluşur. Bu nedenle, çocukların ekokardiyogram ile kontrolleri planlanmalıdır. Ekokardiyogramlarının herhangi birinde anormal bulgu varsa, daha sık takip ve ekokardiyogram gerekli olacaktır.
Anevrizma gelişmeyen kawasaki hastalığı için tedavi edilen çocukların uzun vadede genellikle hiç bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. Ancak, kalp için sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı takip etmeleri önemlidir.

Kolesterol seviyeleri her 5 yılda bir kontrol edilmelidir.

Koroner anevrizması olan çocuklar büyüdükçe bir pediatrik kardiyoloğun bakımı altında olmalı ve özel uzun süreli bakım ve takip gerektirecektir.

Kawasaki hastalığı ile daha ayrıntılı bilgi için :

https://www.webmd.com/children/what-is-kawasaki-disease

 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00