Çocuk Gelişimi

Prefrontal Kortex Nedir? Ne işe yarar?

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Prefrontal korteks, beyinde bulunan bir bölgedir ve insan davranışlarının ve karar verme süreçlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu bölge, özellikle ergenlik dönemindeki beyin gelişimi sürecinde büyük bir değişim geçirir.

Prefrontal korteks, kişinin sosyal davranışları, duygusal kontrolü ve planlama yeteneği gibi yüksek seviyeli bilişsel işlevlerle ilişkilidir. Bu bölge, kişinin dikkatini, karar verme süreçlerini ve problem çözme becerilerini yönetir.

Araştırmalar, prefrontal korteksin ergenlik döneminde hızlı bir şekilde geliştiğini ve bu süreçte sinirsel bağlantıların güçlendiğini göstermektedir. Ancak, bu gelişim süreci ergenlik döneminin sonlarına kadar tamamlanmaz ve bu nedenle ergenler, yetişkinlerden farklı karar verme ve davranış gösterme eğiliminde olabilirler.

Prefrontal korteks, insan davranışlarını anlamak ve kontrol etmek için önemli bir beyin bölgesidir. Ergenlik dönemindeki prefrontal korteks gelişimi ile ilgili araştırmalar hala devam etmektedir.

Beyin bölgelerinin gelişim sırası nedir?

Beynin farklı bölgeleri farklı zamanlarda gelişir ve bu gelişim süreci oldukça karmaşıktır. Ancak, genel olarak, beyin bölgelerinin gelişim sırası şu şekilde özetlenebilir:

  1. Omurilik: Omurilik, embriyonik dönemde ilk gelişen beyin bölgesidir ve nöral tüpün alt kısmından gelişir.
  2. Beyincik: Beyincik, doğumdan önceki son aylarda gelişmeye başlar ve ilk yıllarda tamamlanır. Beyincik, denge ve koordinasyonu sağlamak için önemlidir.
  3. Beyin sapı: Beyin sapı, doğumdan hemen sonra gelişmeye başlar ve yaşamın ilk birkaç yılında tamamlanır. Beyin sapı, solunum, kalp atışı, uyku-uyanıklık döngüsü ve refleksler gibi temel hayati fonksiyonların kontrolünde önemlidir.
  4. Orta beyin: Orta beyin, bebeğin ilk birkaç ayında gelişmeye başlar ve bir yaşına kadar tamamlanır. Orta beyin, görme ve işitme gibi duyusal bilgilerin işlenmesinde ve dikkat yönetiminde önemlidir.
  5. Beyin yarımküreleri: Beyin yarımküreleri, doğumdan sonra hızla büyümeye başlar ve ergenlik dönemine kadar devam eder. Beyin yarımküreleri, dil, duygu düzenleme, hareket kontrolü, bellek ve düşünme gibi yüksek düzeyli işlevleri kontrol eder.
  6. Prefrontal korteks: Prefrontal korteks, beyin yarımkürelerinin ön kısmında bulunur ve ergenlik döneminde hızlı bir şekilde gelişir. Prefrontal korteks, planlama, karar verme, problem çözme ve duygusal kontrol gibi yüksek seviyeli bilişsel işlevleri yönetir.

beynin bölgelerinin gelişim sırası

Bu beyin bölgesi gelişim sırası, genel bir özet sunar ve her bireyin beyin gelişimi farklı olabilir. Ayrıca, beyin bölgesi gelişimi hakkında daha fazla araştırma yapılıyor ve bu liste zamanla değişebilir.

Kaynaklar:

  1. Giedd, J. N. (2004). Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021(1), 77-85.
  2. Kolb, B., & Gibb, R. (2011). Brain plasticity and behaviour in the developing brain. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20(4), 265-276.
  3. Lebel, C., & Beaulieu, C. (2011). Longitudinal development of human brain wiring continues from childhood into adulthood. Journal of Neuroscience, 31(30), 10937-10947.

Fotoğraf: David Cassolato: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/dize-isiklari-tutan-kisi-fotografi-818563/

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00