Çocuk Gelişimi

REÇETELERDE KULLANILAN KISALTMALAR

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Doktorunuz aşağıdaki gibi bir reçete yazsa ne anlarsınız?

Sig: I tab po qid pc & hs

Bu hastaya doktorunuz “ 1 tableti ağızdan olarak günde 4 defa yemekten sonra ve yatmadan önce almalısın” demek istiyor.

Aşağıda en çok kullanılan reçete kısaltmalarının açıklamalarını yazıyorum.

 • ac (ante cibum) anlamı “yemekten önce”
 • bid (bis in die) anlamı “günde iki defa”
 • gt (gutta) anlamı “damla”
 • hs (hora somni) anlamı “yatmadan önce”
 • od (oculus dexter) anlamı “sağ göze”
 • os (oculus sinister) anlamı “sol göze”
 • po (per os ) anlamı “ağız yoluyla”
 • pc (post cibum) anlamı “yemekten sonra”
 • prn (pro re nata) anlamı “ihtiyaç halinde”
 • q 3 h (quaque 3 hora) anlamı “her 3 saatte “
 • qd (quaque die) anlamı “her gün”
 • qid (quater in die) anlamı “günde 4 defa”
 • Sig (signa) anlamı “yazın”
 • tid (ter in die) anlamı “günde 3 defa “

Bu bilgiler artık günümüzde E-reçete uygulaması başlaması nedeni ile biraz geçmişte kalsa da hatırlamakta fayda var.

 

 

 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00