Çocuk Gelişimi

ROTA VİRÜSÜ AŞISI

Uz. Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR

No Comments

Rota virüsü aşısı şiddetli ishallerin en önemli nedenlerinde birisinin etkeni olan rota virüse karşı koruyucu bir aşıdır.

Rota Virüsü Aşısı Neden Yapılmalıdır?

Virüsün yaptığı hastalık; ishal, kusma, ateş, sıvı kaybına neden olur. Rota virüs en çok kış aylarında ve 2 yaş altı çocuklarda görülür. Şiddetli sıvı kaybı durumlarında bazen hastaneye yatış bazen enfeksiyon ölümle dahi sonuçlanabilir. Ülkemizde yılda ~ 3000 rota virüs ishali kaynaklı ölüm olmaktadır. Yapılan çok merkezli bir araştırmada , hastaneye yatan ishalli çocuklarda %57 oranında rota virüse rastlanmıştır.  Bulaşma yolu kişiden kişiye temas yoluyla olmaktadır.  

Sık el yıkama hijyen koşullarının mükemmel olması bile mikrobun bulaşmasını önleyemeyebilir. Aşılar bu nedenle en iyi koruma yöntemidir. Rota virüs aşısı ile şiddetli ishale karşı çocuklarınız koruma altında olacaktır.

Rota virüs aşılarının ilk dozunun 15. haftadan önce yapılmasını ve en son dozun sekizinci ayda yapılmış olmasını önerilmektedir.

rotavirüs aşısı ağızdan yapılır

Rota Virusü Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Rotavirüs Aşısı Kaç Doz Yapılır

Aşının markasına bağlı olarak 8 aylıktan önce iki ya da üç doz aşı yapılmaktadır.

Önerilen yaş

  • 2. ayda
  • 4.ayda
  • 6. ay (Rotarix marka aşı için 3.ç doz gerekli değildir)

RotarixR aşısı

Oral yolla 2 doz uygulanmaktadır.

İlk doz 6-14 haftalar arasında ,

  1. doz 14-24 haftalar arasında önerilir. İki doz arasında en az 4 hafta olmalıdır.

İnsan kaynaklı, içinde tek tip rota virüs vardır, zayıflatılmış, canlı aşıdır

Koruyuculuğu : Rota virüs ishaline karşı %73, ağır rota virüs ishaline karşı %85, rota virüs ishali nedeni ile hastaneye yatışta %85, çok ağır rota virüsü ishaline karşı %100 oranında bulunmuştur.

RotateqR aşısı

Aşı, oral yolla, üç doz halinde uygulanır.

İlk doz 6-12 haftalar arasında,

son doz en geç 32. haftada uygulanmalıdır.

Dozlar arasında 4-10 hafta olmalıdır

İçinde 5 tip rota virüs türü vardır

Koruyuculuğu : Bir çalışmaya göre rota virus ishali nedeni ile hastaneye yatışı %96, acil servise başvuruyu %93, poliklinik başvurusunu %88 oranında azaltmıştır.

Kimler Rota virüsü Aşısı Olmamalıdır?

  • 6 haftalıktan küçük çocuklar
  • 8 ay ve üzeri çocuklar
  • Bir önceki rota virüs aşısı veya kime karşı alerjik reaksiyon geçirmiş olması.
  • İnvajinasyon geçmişinin olması.
  • İnvajinasyona yatkınlık sağlayan gastrointestinal kanalda konjenital malformasyonu olanlar.
  • İmmun yetersizliği olduğu bilinen veya şüphe edilen çocuklar.

Hangi durumlarda aşının yapılması geciktirmelidir?

Hafif hastalığı olan bir çocuk  rota aşısı olabilir

Orta – ağır bir enfeksiyon varlığında aşının geciktirilmesi uygun olacaktır..

Rota Virüsü Aşısı Yan Etkiler nelerdir?

Ciddi yan etki riski son derece düşüktür.  

Bazı çalışmalarda invajinasyon denilen kusma ile giden ciddi bir barsak problemine yol açtığı söylense de bunun olmadığını belirten çalışmalarda vardır. Bebeğinizin aşı sonrası karın ağrısı, kusma, kanlı dışkılama gibi bir durumu olursa doktorunuzla görüşünüz

Şiddetli alerjik reaksiyonlar diğer aşılarda olduğu gibi nadir de olsa mümkündür.

Şiddetli alerjik reaksiyonlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Aşı Sonrası Yan Etki Olup Olmadığını Nasıl Anlarım? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun aşı takvimini belirlemek için çocuklarasaglik aşı takvimini inceleyebilirsiniz.

 

Kaynaklar : Prof. Dr. Emel Gür, AŞILARA GÜNCEL YAKLAŞIM Sempozyum Dizisi No:59 Aralık 2007; s.17-19 ,Rotavirus Epidemiyolojisi ve Rotavirus Aşısı

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Yorum yapın

Item added to cart.
0 items - 0.00